Lights in Alingsås 2012

Gångtunneln vid stationen

Järnvägsgatan, söder om stationen.

Jämte underfarten väster om stationen.

Samma stråk, vid trappan upp till bussterminalen.

Hus vid Gustav Adolfsgatan.

Kvarnen vid Lillån.

Hus vid Västra Ringgatan.

Bostadskvarter vid Lillån.

Parken Plantaget.

Också från Plantaget (fontän).

Christine kyrka.

Parken vid kyrkan.

Egentligen inte en del av ljussättningen, utan utställning med mat och växter.

Blir någon intresserad, så är denna ljussättning ett årligt evenemang i Alingsås kring oktober månad. En reception med gratis kartor och broschyrer finns inrymd i turistbyrån, snett mot centrum, räknat från stationshuset. Det är öppet alla dagar mellan kl. 17-22. Guidade turer kan också erhållas för 70 kr, samt dito med häst och vagn. Vissa konditorier har kvällsöppet under evenemanget, och naturligtvis finns många restauranger. Pendeltåg avgår .15 och .45 varje timma från Göteborg, och åter .09 och .39 från Alingsås.© Dags-Nytt 1976-2014