Klotterplanket i Jordbro

Det finns ett väl dolt klotterplank vid 34-tavlan (bara mina kollegor och några järnvägsnördar förstår det där), och så länge det sker här är det väl ganska harmlöst. Dock har vi några frågor att fundera över:
- Finns det risk att de sen klottrar även på andra platser?
- Var kommer färgen ifrån. Det är dyrt att köpa den...
- Det är inte särskilt ansvarsfullt att slänga burkarna så här...

Ja, det har förvisso gjorts försök av någon/ några av de som kommer hit, att bringa ordning i kaoset med denna soptunna. Tyvärr har det inte respekterats. Allt skräp ligger vanligen kringstrött i hela området. Plastsäckarna med burkar har inte heller transporterats bort från platsen, utan bara lagts på hög.

Här har man till och med börjat att gräva ned de tömda och sedermera rostiga sprayburkarna i en befintlig håla. Området ligger dessutom inom Haninge kommuns skyddsområde för vattentäkt.

Jag undrar vad man skall göra. är det ens någon vits med att höra av sig till kommun eller orndingsmakt. Jag vill ju inte nödvändigtvis sätta dit någon, eller förstöra denna undanskymda plats. Jag vill bara att skräphanteringen får en bättre lösning. Pantburkar kan jag ta hand om själv, men tusentals sprayburkar ligger lite utanför min förmåga och intresse att ansvara för. Jag har även i detta fall bilnummer till förövarna, som dessutom har tillgång till Banverkets nycklar. Jag har dock inte sett någon poäng med att vidarebefordra dessa rön. Vad tycker Du?© Dags-Nytt 1976-2014