Vision of the seas. Översta promenaddäcket.

Bild 2 av 27. Dimman låg snart tät. Översta däck.


© Dags-Nytt 1976-2010