Andra Avenyn, New York.

Bild 1 av 47. Andra Avenyn på östsidan av Manhattan.
Linbanan till Roosevelt Island i mitten.


© Dags-Nytt 1976-2010