"Earth hour" är ett menlöst hyckleri

Detta går bara ut på att få Svensson att glömma vad som egentligen krävs. Man får känna sig duktig för en dag, lite som att man gör en stor insats för MILJÖN.

365 dagar om året kör man sedan bil som vanligt. Kanske åker man flera mil med sin så kallade miljöbil för att köpa en miljövänlig vara. Ju mer man åker med "miljöbilen" - desto bättre för miljön? Den som köper bil får 10.000 kr av staten. -Vad får den som åker spårvagn? Det tål att tänkas på att den oköpta bilen faktiskt är den mest miljövänliga.

Denna aktionen förstör bara för kraftbolagen. Det kan inte vara lätt att reglera tillförseln vid sådana fluktuationer.

Mina lågenergilampor släcks inte på lördag. I gengäld promenerar jag till jobbet på morgnarna, och åker buss till affären. Matkassarna återanvänds till de går sönder. Hemma återvinner jag papper, kartong, glas, plast, metall, och batterier, medan lokala fåglar får viss restmat. Klimatsmart el har vi redan sedan några decennier i vårt land.

Tyvärr är allt detta en droppe i havet, då det är transportsektorn som är Sveriges akilleshäl. Vad vi gör åt detta är ett val som vi alla kan göra dagligen. På sikt också våra politiker. Vad man gör eller inte gör i andra länder är ALDRIG en ursäkt för att vi skall strunta i att agera.

FOTNOT. Tidigare lämnat som inlägg i G-P på internet, 2009-03-25. Denna text har sedan kompletterats ytterligare.


© Dags-Nytt 1976-2012