Dags-Nytt tar för mycket tid

Några få läsare har faktiskt hört av sig, och uttalat sin uppskattning över hemsidan. Därvid har också framförts ett beklagande över att de tidigare regelbundna uppdateringarna har ställts in. Det lustiga är att sidan redan då hade funnits i drygt 7 år, knappt utan att någon läsare hade visat ett livstecken. Alltså inte förrän jag gett upp. Vid det laget hade det mått av uppmuntran och uppskattning som varje människa behöver, starkt hamnat på efterkälken.

Alldeles oavsett att några få tycker om Dags-Nytt, så skall det också sägas att Googles osminkade statistik tyder på att det inte är många. De få besökarna minskar ytterligare så snart varje ny reklaminsats bleknar i minnet, eller bokstavligt talat blir oläslig, till följd av åverkan eller vädrets inverkan. Då kommer vi in på reklamen, och tidsåtgången till densamma. Reklamen är alltså en oundgänglig förutsättning för att hålla "intresset" vid liv. Annars dör besöksfrekvensen snart ut igen. Ingen reklam = nedåt 50 besök per månad. Medelmycket reklam = 250 i månaden. Mycket reklam = 500 i månaden. Kurvorna har följt varandra med en nästan övertydlig exakthet.

Googles reklam gav egentligen inget alls (4 miljoner annonsvisningar, för cirka 6000 kr). Därför började jag med egna reklamartiklar i mars 2012. Det blev till synes både effektivare och billigare, men desto mer tidskrävande. Det blev tyvärr också första spiken i kistan, angående min ork. Reklamen har under tre års tid krävt minst 4 timmar i veckan, bara till förberedelser, som datautskrifter, målning, tillklippning o.d. Sedan säkert lika mycket tid för själva uppsättningen. Under särskilt intensiva perioder har jag nog lagt dubbelt så mycket tid på detta. Lite mer genomsnittligt har reklamarbetet kanske omfattat 400 timmar per år, eller 10 arbetsveckor.

Sedan tillkommer underhållet av hemsidan, vilket rör sig om minst ett par timmar i veckan. Alltså 100 timmar på ett år. Självklart tar själva skrivandet sin rundliga tid, eller mellan en halv och en hel timma per dag. Det blir väl sådär 300 timmar per år. Denna post kvarstår ännu. Den övriga tiden har jag nu sparat in. Alltså för reklamen, och uppdateringen av hemsidan, som ingen läser utan reklamen!

Anledningarna till att jag tills vidare lagt detta på hyllan är alltså två. Dels den stora tidsåtgången - nästan varje ledig stund, eller uppemot 20-25 arbetsveckor på ett år. Fast naturligtvis också det meningslösa i att göra något som engagerar så väldigt få. Vad blev resultatet av mina 31 000 reklamartiklar? Inte mycket. Reklamen är borttagen, och läsarna likaså! Klart slut.© Dags-Nytt 1976-2015