Spårtaxi

Jag läste just i Göteborgs-Posten om den här idén med s.k. spårtaxi. Pratet dyker upp med jämna mellanrum, utan att det någonsin leder till ett förverkligande. Inte i Göteborg, och inte någon annanstans. Tyvärr får man väl säga, för det är en bra tanke, som är tekniskt fullt genomförbar. Det finns dock två hakar, där den ena är kostnaden, och den andra utrymmeskravet. Skall vi börja med det förstnämnda.

Vem skall betala?

Spårtaxi är bra, såtillvida att det ger både minskat oljeberoende, jobb för de som servar hela systemet, och färre vägtrafikolyckor. Men det besvarar inte frågan om vem som skall betala. Den rent ekonomiska prislappen blir troligen inte så mycket mindre än vad bilismen totalt kostar idag. Följande måste samordnas.
A. Den enskilda bilistens kostnad om sisådär 50 000 kr om året.
B. Vägverkets årliga budget på runt 20 000 kr för varje Svensk bil.
C. Kommunernas totala vägbudget är okänd, men kanske snarlik?
-Vad som blir svårt är att alla dessa summor behöver rekvireras och istället slås ihop för driften av spårtaxin. Hur går det till ? Vill alla parter detta ?

Det tar tyvärr plats

Om man skall kollektivisera massbilismen, vilket detta liknar, får man räkna med att spårtaxivagnarna sannolikt också behöver ungefär lika mycket utrymme som motsvarande bilar. Vi talar om flerdubbla "filer", särskilt som inte alla gator lär komma ifråga som stråk för dessa banor. Även ett spårtaxisystem skulle bilda svåra köer från exempelvis Torslanda (9% kollektivresande). Fördelen är förstås att de i motsats till privatbilar inte behöver parkeras, utan kan göra fler turer. I moderna flerbostadsområden tar ju bilparkeringarna upp mer plats än själva bostadshusen. Resultatet kan väl här ändå sägas vara 1-1 mot bilen.

Hur skall det genomföras?

Det krävs inget mindre än en total samhällsomvandling, där de ekonomiska ansvarsområdena och fördelningen mellan privat/ offentligt radikalt görs om. Stadsplaneringen påverkas också starkt. Inte minst måste det även till en förändrad livsstil hos medborgarna. Slutsatsen får nog bli, att det inte kommer att ske, medmindre än att oljan tar slut, och/ eller att ekonomin socialiseras. Skulle detta inträffa vore det förstås roligt om exempelvis Volvo satsar stort och djärvt på denna nya teknik. Göteborg kan då dra en vinstlott. Fram till dess får vi nog lära folk att åka buss till att börja med. Resandeströmmarna i en storstad som Göteborg räcker väl till att fylla upp inte bara spårtaxi, utan hela bussar med hög turtäthet.

FOTNOT. Spårtaxi förväxlas ofta med automatbanor, som de i Lille, Miami eller Detroit för att nämna några. Dessa körs med förarlösa vagnar i storlek med en mindre buss, rymmer många passagerare, och går med fast linjesträckning. Spårtaxi är däremot en liten personlig kabin, jämförbar med en horisontell hiss.


© Dags-Nytt 1976-2012