Varför taggbuskar?

Svenskar är inte särkilt religiösa, men vi har ändå en mycket stark känsla för en livsstil i rent Luthersk anda. Jag menar förstås att det är syndigt att låta restauranger ha öppet sent, fult att dricka (fast alla gör det ändå), man skall hushålla med Disney till en timma om året, och när jag växte upp fick man lära sig att tänderna försvann efter en natt i ett glas Coca-Cola, samt naturligtvis vad det här skulle handla om: växtligheten i offentliga miljöer.

För en som växte upp i ett 50-talsområde var det ju helt självskrivet att det skulle vara taggbuskar runt huset. Det växer ju helt naturligt på sådana ställen. Eller? I bostadsområdena skall vi förstås ha förbannade taggbusksnår som river upp våra kläder och hud. Rent farliga saker, särskilt för ett litet barn.

Vi kunde haft bärbuskar och fruktträd, likaväl som potatis eller vilka produktiva växter som helst. Men vi väljer att odla taggbuskar...© Dags-Nytt 1976-2013