Studieteknik

Man kan undra vad skolan egentligen går ut på. Nu förväntas det nästan att barnen kan läsa och skriva redan innan de börjar första klass. Sedan är det nog inte mycket mer man lär sig under grundskolan. Jag misstänker att det mer är avsett som en förvaringsplats, dels för att frisera arbetslöshetsstatistiken, och på köpet "slippa" alla fjuniga ynglingar på arbetsplatserna.

Vad jag aldrig begrep själv under min skoltid var att man faktiskt inte behöver lära sig något för att få bra betyg. Vad det handlar om är att snabbt mata in ett antal nyckelfakta inför varje prov. Sedan glömmer man allt igen. Studieteknik kallas det. Vissa barn fattar galoppen tidigt.

Yrkesskolor och vuxengymnasium är något mer resultatinriktade, enligt min erfarenhet. Där finns en konkret målsättning med studierna, och det finns ingen anledning att maska med tiden.

Universitet har jag aldrig gått på. Dock anar jag att det är avsett till att bevisa för varandra att man klarar av att sitta av några år till i skolbänken. Detta borgar för att man också i yrkeslivet kan sitta av tiden på ett kontor, och göra något meningslöst eller icke konstruktivt.


© Dags-Nytt 1976-2012