Bilismens lögnare subventioneras

Vägnätet subventioneras in absurdum. Skall vi börja med det statliga vägnätet. Fordonsskatten, alltså avgiften för att få nyttja statens vägar, täcker mindre än 10% av vägverkets budget. Resten måste skjutas till från staten. Alltså gott och väl en skattefinansiering om 90%.

Så gör vi en jämförelse med statens järnvägar. Där har vi ingen skattesubventionering alls, d.v.s 0%. Tvärtemot kräver staten att SJ skall gå med vinst, och leverera pengar TILL staten varje år.

Så tar vi det kommunala lokala vägnätet. Skattefinansieringen är här hela 100%, då inga lokala avgifter ännu tas ut. Trängselskatten i Stockholm skulle förvisso kunna vara ett exempel, men går ju direkt till staten.

Då gör vi jämförelsen med lokaltrafiken. Denna skattefinansieras sällas till mer än runt 30%. Ofta inte ens det. Samtliga s.k. expressbussar i Göteborg går med kraftig vinst, skattetillskottet blir här 0%. (Expressbussarna är pendeltågsersättning, därför att staten i Stockholm inte vill satsa på järnvägarna runt Göteborg, så att dessa kan användas till den oerhörda trafikvolym som skulle krävas).

Då har jag ändå inte nämnt den s.k. miljöbilspremien. Inte heller reseavdragen för bilisterna som sitter i kö på Essingeledens 8 filer varje dag, och ratar den betydligt snabbare tunnelbanan, med den vedertagna lögnen att det inte finns något alternativ. Det regnar manna från himlen över alla bilister!

FOTNOT. Okej, Motormännen - upp till bevis! På vilket sätt betalar bilisten mer i skatt än man får tillbaka. Försök ordentligt, för jag hade faktiskt femma i matte - i motsats till lobbyisterna hos er patetiska organisation. Maktens män har alltid varit bra på att ljuga.© Dags-Nytt 1976-2012