Göteborg ett föredöme - nästan...

Lasta snön på trottoaren, politiker går väl inte

Svenska vintertrottoarer skottas knappast, eller används till och med som upplagsplats för snön. I bl.a. Stockholm kan snövallarna på trottoaren sträcka sig uppåt ett par meters höjd. Särskilt i småhuskvarteren kring Långbro och Örby, är det inte alls möjligt att använda trottoaren. En klarsynt politiker sa för några år sedan att snöröjningen i Stockholm inte fungerar dåligt; den fungerar inte alls.

Ibland är privatisering riktigt bra

I Göteborg är det däremot fastighetsägarens ansvar att sköta snöröjningen. Det kan vara HSB, en industri, eller vilken Svensson som helst. Alla som har en trottoar inom ett avstånd av 10 m från tomtgränsen måste sköta denna. Det fungerar överlag mycket bättre än i någon annan Svensk stad.

Lägg alla resurser på de som åker bil

Kommunen igen. Det är inte ofta det kommer några betydande mängder snö i Göteborg. November -95 talar man däremot om ännu. Som det ser ut på foton, kom det bortåt 2-3 decimeter snö. Det ledde till att spårvagnstrafiken delvis var inställd en vecka. Man prioriterade fullständigt privatbilismen. Spårvägens banvallar användes som avstjälpningsplats för snön från vägarna. Så "trafiken" kommer fram. Spårvägens personal fick med hjälp av handredskap och två egna traktorer själva ta bort snöupplagen. Jag tror att det kommer att hända igen. Om det blir någon snö vill säga.

Utom i Gävle

I december 1998 kom det ansenliga mängder snö i Gävlebukten. En dryg meter! Privat biltrafik förbjöds under en veckas tid. Ett särskilt förenklat krisnät inrättades för busstrafiken, som dessutom var gratis denna tid. De vägar där bussarna gick plogades först. Jag besökte vid tillfället Gävle för att studera detta arrangemang. Här är det Gävle som med hästlängder vinner tävlingen som bästa föredöme.


© Dags-Nytt 1976-2012