Sista chansen

Dessa spårvagnar levererades mellan 1944-52, från början avsedda för Ängbylinjen (tunnelbanans linje 19). Alltsedan tunnelbanan tog över denna sträcka, har de flesta istället gått på Lidingöbanan (21) utanför Stockholm, men en del också på Nockebybanan (12). De har nu överlevt sig själva flera gånger om kan man säga.

Efter högertrafikomläggningen försvann de flesta av Stockholmstraktens spårvagnslinjer, som inte redan införlivats i tunnelbanenätet (delar av dagens linje 17, 18 och 19). Dock överlevde de isolerade linjerna 12 och 21 (de hette en del år 120 respektive 221). Antagligen ansågs vagnarna inte för gamla då, och säkert har man inte heller haft någon plan för hur man skulle trafikera dessa linjer framgent. Alltså blev vagnarna kvar tills vidare.

Lite ironiskt så är det just tack vare senare års satsning på fler spårvagnssträckor som har gjort att dessa fordon nu utrangeras. Först var det linje 12, som genom sin spårförbindelse med tvärbanan redan för drygt 10 år sedan fick nya vagnar på kvällar och helger till att börja med, och senare permanent vid alla tider.

Lidingö ligger däremot för sig, och nyttjar dessutom en annan tåglängd än vad som passar de nyare vagnarna. Därigeom måste man antingen förlänga stationerna, alternativt öka turtätheten, vilket blir svårt med dagens till stora delar enkelspåriga linje. Alldeles nyligen påstods det att en lång bro var i dåligt skick, vilket togs som intäkt för en önskan att lägga ned linjen. Kommunen vill gärna bygga motorväg där banvallen idag ligger, trots att den omges av skog på båda sidor. Plats finns alltså till både och, såvida nu inte motorvägen redan behövs för att ersätta dagens spårvagn. Då behövs ju direkt två motorvägar... En debatt som egentligen hör hemma på 60-talet, i mina öron.

Nu är det bara några dagar kvar för dessa gamla rariteter på drygt 60-70 års ålder. Torsdag 20 juni är sista dagen de går i trafik. För den som uppehåller sig i Stockholmstrakten rekommenderas en tur.

P.S. Linjen klassas för övrigt som järnväg, men det är mest en juridisk formalitet ifråga om regelverket.



© Dags-Nytt 1976-2013