Är det kvinnan eller mannen som är hotad?

-Ser inte jag ut att kunna skydda henne själv? Det var en replik till en nattvandrare, från en pojkvän till en flicka, som båda befann sig inom min hörvidd. Det fick mig att tänka på en sak. Hur hotad är denna flickvän?

Det är inte en medeltida kung som färdas genom en laglös skog full av pirater (kanske i pojkens fantasi). Det är inte någon nutida krigszon vi talar om. Möjligen för mannen del. Det är en MUSTRANSPORT, som i mannens fantasi riskerar att kapas av andra män i ett potentiellt fientligt territorium (exempelvis stans innekvarter en fredagsnatt). Det är ju faktiskt det saken handlar om. Inte att skydda flickvännen. Eller trodde Du verkligen det?

Alfahannen han vill försvara sin ensamrätt på fortplantningen, gentemot andra mäns anspråk på nyttjandet av musen. Så, nu har jag kallat saker vid deras rätta namn.

Flickan hotad? Befängt. På sin höjd kan hon bli verbalt påhoppad. Moraliskt stöd är oftast tillräckligt. Man behöver sällan slå sig fri. Särskilt inte två personer i sällskap.© Dags-Nytt 1976-2013