Dagens skolor i fritt (för)fall

Ja, vård-skola-omsorg brukar ju politikers mantra heta, och just då vet man att detta är det man minst kommer att bry sig om. De flesta politiker av idag är ju stora lögnhalsar. Det har väl ingen missat?

Trots debatten i media, och även bland vissa numera tveksamma högerväljare, måste jag säga att Moderaterna har lyckats fantastiskt bra. Uppsåtet med alla förändringar var ju aldrig att få en bättre skola. Inte för de flesta, i alla fall. Meningen är att endast överklassen, och i viss mån medelklassen skall ha tillgång till bra utbildning. Arbetare skall naturligtivis INTE läsa på universitet. Då kan man ju få social rörlighet, med alla risker som det innebär. Fattigt folk kan ju ta sig ton, i förhoppningen att de kan förbättra sin position.

I Sverige har privatskolor i alla tider funnits för överklassen, dock inte i exempelvis Norge, läste jag nyligen! De moderna privatskolorna (s.k. friskola på Orwellskt nyspråk) som drivs med allmänna medel är däremot inte avsedda till att fostra några makthavare och rikemän. Nej, här är syftet att omfördela pengar från skattebetalande arbetare, direkt till överklassen som äger skolan. Skolan går med vinst - det är själva poängen med att driva ett företag (överraskning?). självfallet är undervisningen urusel. Självfallet ligger skolan i ett avlägset industriområde, för att spara på hyran. Givetvis ställer man inget krav på att exempelvis en gymnastiksal skall finnas - det skulle ju "hämma konkurrensen", om man ställde SAMMA krav som på en kommunal skola. Skolan har bara öppet några timmar per dag; på så vis behöver man inte betala heltidstjänster för personalen. Vi har ju alla sett hur dagens ungdomar åker hem från skolan, eller driver omkring på stan redan vid 12-tiden på dagarna. Eleverna ges trots det höga betyg, eftersom lärarna får bonus om de ger bra betyg (...) Annars skulle ju inte föräldrarna välja en privatskola!

När tillräckligt många elever väljer de privata skolorna, läggs följaktligen de kommunala ned. Du kanske tror att det är en slump att skolan just där du bor har rivits? Då kan jag upplysa om att situationen är samma över hela landet. Exempelvis har min gamla grundskola nu sålts och blivit privatskola. Min brors gamla skola från 1956 har rivits. I området där jag bor nu, har den ena skolan nyligen rivits, och den andra står tom i väntan på rivning (så snart protesterna avtagit). Det som var tanken med stadsplaneringen och den kommunala skolan var förstås att eleverna skulle ha gångavstånd till sin grundskola. Senare i gymnasiet började utslagningen på riktigt, med skolval även förr om åren. Resvägen blev därefter.

De gamla skolorna kan man som sagt riva, eller också sälja. Vilken moderat politiker skulle inte hävda att det är synd att skolan står tom. Man skulle säga att det är bättre att den används för det den är byggd för. Man skulle hävda att underhållet ändå kostar pengar för skattebetalarna, och att det därför är en vinst för kommunen om man säljer den för, säg 1 krona, till en tidigare barndomskamrat till det moderata kommunalrådet, som nu driver privatskola. Annars måste skolan rivas, snyft (krokodiltårar). Sedan när ägaren till den privata skolan har sugit ut varje krona ur företaget, så försätts skolan i konkurs. Då köper kanske kommunen tillbaka skolan för 160 miljoner. Annars står ju eleverna utan skola, snyft (krokodiltårar). Fortsätt rösta moderat, ifall Du har fullt förtroende för den här slags politiken, och bara vill avfärda mig som en dum "kommunist"! Det var också så här Svensk politik såg ut för 100 år sedan, när folk svalt ihjäl, och 1 miljon emigrerade - till USA, av alla länder! Sedan kom Socialdemokratin, som på bara 40 år skapade världens rikaste land. Ett land som konkurrerade med kvalitet, produktivitet och innovation. I Moderaternas Sverige skall vi konkurrera med låga löner, misär, dålig utbildning och bostadsbrist, i likhet med Bangladesh!

P.S. Moderaternas skolpolitik kan helt enkelt inte beskrivas som något annat än en fullständigt strålande succe. Man har lyckats över all förväntan med det man föresatt sig för 20 år sedan. Tycker Du annorlunda så har Du helt enkelt röstat på fel parti från början. Det är kanske hög tid att åtminstone erkänna det för Dig själv?© Dags-Nytt 1976-2014