SL kräver att pendeltågen är sena!

Visst finns det exempel på trafikentreprenörer som inte gör sitt bästa. Som faktiskt kunde lägga manken till lite bättre, inom den budget och möjligheter de har. Men det skall ändå sägas till deras försvar, att det främst är SL som ställer för låga krav. Företagen gör helt enkelt i mångt och mycket inte bättre ifrån sig än vad SL begärt!

Om vi tar pendeltågen som exempel: SL begär att högst 8% av tågen skall vara sena. Om vi nu tänker oss att en ambitiös firma lägger ett bud där man tror sig klara högst 1% sena tåg - vinner man då upphandlingen? Knappast! Det är istället den firma som ligger så nära 8% som möjligt, som med största sannolikhet tar hem segern. Bättre tidhållning, mer personal, noggrannare skötsel av fordonen o.d., kostar helt enkelt lite mer pengar.

När SL säger högst 8% försenade tåg, så säger de samtidigt att minst 7% av tågen SKALL vara sena! Är Du smart nog att förstå det? Jag undrar i fall våra politiker verkligen inte förstår, eller om det finns någon dold agenda med det här.

Vad skulle då en perfekt trafik kosta? Ja, det är lite vanskligt att säga, men jag tror att man kommer en bra bit på väg med den vinsten om 7% som firman gör. SL hävdar att det blir billigare med upphandling, men blir det verkligen det? Kanske är det just denna vinst som står i vägen för en fungerande verksamhet. Utan att kostnaden för trafiken skulle bli högre. Bara kvaliteten! -Om SL begärde det, och lät verksamheten drivas utan vinstintresse. -Om kvalitet fick avgöra, istället för pris. Tänk om!© Dags-Nytt 1976-2015