Samma skit alltihop?

Ja, vad är det för mening med att rösta? Det hör man titt som oftast. Alla partier har precis samma politik?

Ja, vad är det för skillnad på hög lön eller svältlön?

Bra eller dålig arbetsmiljö?

Miljöförstöring eller ett ekologiskt hållbart samhälle?

Motorväg eller järnväg?

Kalhygge eller urskog?

5 veckors semester eller ingen semester?

Krig eller fred?

Jugoslavien eller f.d. Jugoslavien?

Bostadsbrist eller tomma lägenheter?

Arbetslöshet eller arbetskraftsbrist?

Högkonjuktur eller lågkonjunktur?

Statsskuld eller budgetöverskott?

Hemlös eller egen bostad?

Analfabet eller läskunnig?

Nej, det är samma sak alltihop. Ingen mening med att rösta. Lika bra att låta de som bryr sig bestämma. De finns ju folk som vet vad de vill. De kanske rentav vill avskaffa demokratin. Men det är ju skit samma för dig?© Dags-Nytt 1976-2013