Varför har kvinnor generellt lägre lön?

Därför att de vill ha det så! Alla kvinnor torde hysa en önskan att deras egen man har högre lön än de själva. När alla kvinnor vill detta, så blir det naturligtvis så. Män vill ha högre lön än kvinnor, och kvinnor vill också att män skall ha högre lön. Någon skulle säkert påstå att detta är en förenkling av verkligheten. Men ibland är det kanske just så enkelt.


© Dags-Nytt 1976-2012