Dessa snubbarna är ingalunda de enda och värsta. Dock är de ändå ganska kusliga.

På 80-talet skämtade man "det föds en Palme varje dag - använd kondom".
Jag skulle vilja säga "det föds tio Krister Petterson varje dag - uppfostra dem!".


© Dags-Nytt 1976-2012