Tävla i att vara sä(m)st

På 60-talet skröt man om antal bilar per 1000 invånare, eller läkare per 1000. Sedan var det antal mobiltelefoner på 1000 invånare. Internetuppkopplingar per 1000, o.s.v. Allt för att skilja oss från U-länderna, eller visa att vi ligger steget före våra grannländer i I-världen.

Nu har vi dock moderat styre. Nu skall vi tävla om att vara sämst.

Några förslag på kommande steg: Högst pensionålder i världen, kanske? Längst vårdköer? Sämst sjukvård bland OECD-länderna? Lägst fackanslutning? Flest arbetsplatsolyckor? Minsta andel offentlig sektor? Störst bostadsbrist? Minst innovation? Lägst antal nya företag? (Moderater gagnar bara de med ärvda pengar) Lägst kollektivåkande? (ja, då var vi tillbaka på 60-talet igen).© Dags-Nytt 1976-2012