Den slutliga lösningen i Palestinafrågan

Israel bildades i ljuset av andra världskrigets händelser. I viss mån kan man vara konspiratorisk och säga att de bara slutförde Hitlers politik att rensa Europa från judar. Israel kan ibland framstå som det största koncentrationslägret av alla. De är samlade, men inte säkra. Om man skall vara efterklok, så hade det väl varit mer sympatiskt att se till att det gick att leva som jude var som helst?

När Israel skapades löste man faktiskt aldrig frågan om var de som bodde där innan skulle ta vägen. Dessa Palestinier har nu levt som statslösa i drygt 60 år. Att många som lever i denna verklighet i generation efter generation blir fullständigt desperata är inte svårt att förstå.

Jag skulle vilja låsa in världens makthavare i ett rum tills de gemensamt tagit ställning till något av följande tre alternativ.
A. Gasa alla Palestinier.
B. Deportera dem till FN:s medlemmar, som aldrig tagit sitt ansvar förut.
C. Gör Palestinierna till medborgare i det land de faktiskt lever i.

I det sistnämnda fallet skulle förstås Israelerna protestera, därför att de skulle bli en minoritet. Dock är det den lösning som jag skulle förorda. Ett land, ett folk - bestående av människor med olika bakgrund, olika religoner och hudfärg, som vilken annan modern nation som helst.

FOTNOT. Ja, varsågod att kalla mig antisemit bara. Det får ju alla som ifrågasätter våldet höra.


© Dags-Nytt 1976-2012