Känner djur smärta?

Den här teologiska eller filosofiska diskussionen dyker upp med jämna mellanrum. Ja jag säger filosofisk, fast det egentligen är en biologisk eller fysisk frågeställning. Men hade man angripit ämnet från det hållet hade svaret redan varit givet.

Man behöver inte ens forska i ämnet. Logik: alla varelser som har ett val, kan genom fel val skada sig själva. Varelser med ett val är alltså djur som kan röra sig, och det kan de flesta. Huruvida växter känner något skall jag låta vara osagt.

Det finns förstås en teologisk poäng med att hävda att djur, alltså alla de som inte tillhör samma religion, inte skulle känna smärta. Nämligen att man med gott samvete kan döda och eller äta upp alla som inte är exempelvis kristna eller muslimer.

Vi tar det igen: naturen eller gud, vilket som önskas, har utrustat djur med smärtförnimmelse av den enkla anledningen att man skall undvika sådant som inte är bra för en själv. Därigenom har man ju också fått ett enkelt tips för att leva sig in i vad som inte är bra för andra heller...© Dags-Nytt 1976-2012