Låtsad upprördhet

På sistone har den ena artikeln avlöst den andra om hur upprörda politikerna i Haninge kommun och Stockholms läns landsting blivit, över hur trafikföretaget Nobina (f.d. Swebus, Stagecoach, SJ buss) planerar ändringar i linjedragningarna i området. Ett år efter övertagandet radas ändringar i utbudet upp: indragna linjer, andra linjer kortas av, och turtätheten minskar. Således tjänar man ju mer pengar!

Nu är det ju så att flertalet partier helhjärtat stått bakom både detta avtalet, och den nu 20-åriga eran av trafikupphandlingar. Nu har man ökat möjligheten för företaget att självt styra över linjer och tidtabeller. När firman sedan gör det, i syfte att spara pengar förstås, så låtsas politikerna bli bestörta.

Nu är man kritisk över hur politiker inte längre kan styra trafikutbudet, och att företaget har för stor frihet. Man kan helt enkelt inte göra något åt det, sedan man lämnat över rodret till Nobina. Det är just så man har skrivit kontraktet. Vilken överraskning!

Min mening är att endast demokratiskt valda politiker skall ha insyn och kontroll över hur skattebetalarnas pengar används. Det kallar förstås moderater för byråkrati! Men det kan inte vara rimligt att man lämnar ut offentliga medel till ett företag, som sedan helt utomparlamentariskt kan dra in på servicen som landstinget har betalt för, och istället stoppa pengarna i fickan. Likväl är det just det som sker.

En borgerlig politikers mål är uppenbart att avskaffa sig själv, sen avskaffa demokratin, samt skänka bort Svenssons skatt till privata aktörer. Det räcker inte med upphandlingar, man lämnar nu också över besluten till icke folkvalda. Den offentliga sektorn togs bort först, sedan demokratin. Nu kan vi inget göra åt det. Utom att rösta på de politiker som ännu anser att användningen av skattemedel skall styras av demokratiska beslut.

P.S. Du Moderat som gärna vill skänka bort dina sparade pengar och lön, kan skänka dem till mig istället!© Dags-Nytt 1976-2016