Skolan står på mobbarens sida

Vad gör skola, samhälle och vi alla åt mobbningen egentligen? Inte mycket. Möjligen kan man vara "bamhärtig" och flytta mobboffret till en annan skola, för att därigenom bekräfta vem det är fel på. Gentemot mobbaren uppvisar man i gengäld en religiös vördnad. Detta är ju en vinnare. En frisk och stark individ, precis en sådan som man vill ha - i ett grottsamhälle alltså. Vad som blir resultatet av detta vet vi ju redan. Mobboffret kan däremot vara nästa Einstein, den som bär upp civilisationen. Om vi skall få behålla den.

Utsorteringen får ha sin gång

Vem blir förvånad. Trots allt är vårt demokratiska samhälle ett experiment som knappt funnits i mer än 100 år. Sensmoralen är enkel - skolan står på mobbarens sida. Sedan tycker man att det har skötts civiliserat. Man har ju trots allt inte dödat den mobbade. Bara uppmuntrat utstötningen.

Vad borde man göra?

Naturligtvis skall man direkt ta i med hårdhandskarna mot alla fascistiska tendenser. I stort som i smått. Mobbaren byter skola ögonblickligen. Visar man att sådant inte tolereras, ger det rätt signaler till alla andra.


© Dags-Nytt 1976-2012