Sänkt lön eller sänkt arbetstid?

Nu talas det mycket om ifall sänkt lön kan ge fler jobb. Det är högerpolitiker som talar, överklassens lakejer med bajsrandig tunga. Om de inte redan själva tillhör överklassen, mest troligt faktiskt.

Jag har redan sagt det i en annan ledare. Ett Svenskt företag anställer så mycket personal man behöver. Man kommer INTE att anställa fler för att lönen sänks. Behovet finns helt enkelt inte. I stället är det cheferna som får den här besparingen i högre bonus, för att de kom på denna fantastiska idé.

När lönerna sänks går också vår köpkraft och hela BNP ned. Det kan liknas vid en delvalvering, vilket hade varit enklare att genomföra. Lönesänkningen får vi aldrig tillbaka, även om det "går bättre" igen. Skulle arbetsgivaren någonsin medge att ekonomin är bra igen? Det är bäst att ligga lågt med lönekraven sen också, för att lågkonjunkturen inte skall komma tillbaka. Vi har hört det några gånger förut.

En av vänsterpolitikens trogna käpphästar är sänkt arbetstid. Då kan företagen tvingas anställa fler för att få lika mycket gjort. Naturligtvis kan en sänkt arbetstid också resultera i lägre lön, men då har vi åtminstone fått mer fritid som kompensation för löneminskningen.

Alltså, gärna kortare arbetstid och lägre månadslön, men ALDRIG lägre timlön och bibehållen arbetstid. Det är en förbannat stor skillnad i dessa två varianter. Samma skillnad som mellan höger och vänsterpolitik. Tänk på det när det är val, och arbetskamraterna säger att det är samma sak vad man än röstar på. Nu vet i alla fall Du bättre.© Dags-Nytt 1976-2012