Är LAS en black om foten för ungdomar?

Jag läste nyligen (10 juli) en ledare i Svenska Dagbladet. Skribenten ansåg att det var så synd om ungdomen, därför att deras situation på arbetsmarknaden skulle försvagas genom LAS.

Sen när sjutton har överklassen brytt sig om arbetarungdomar?

Nej det handlar om att förvaga facket, och därigenom faktiskt också företaget. Ingen kan inbilla mig att det gagnar en firma - eller dess ägare - att en nyckfull förman skall bestämma vilka som skall jobba där.

Har förmannen en dålig dag, ger han sparken åt den han först ser på måndag morgon. Endast tama ja-sägare och rövslickare kommer att kvarstå. Är det demokrati? Mår inte både nationen i stort, liksom ett företag bra av att olika uppfattningar får komma till tals. Hur ser det ut i diktaturstater?

Utan Las blir företaget en diktatur. Dömt att misslyckas.


FOTNOT. Jämför BNP i länder med eller utan fackligt inflytande.
Det finns ett samband. Ju starkare fack - desto starkare ekonomi.


© Dags-Nytt 1976-2012