Blåvitt ledde inte till diktatur

På 70-talet lanserade Konsum sitt varumärke Blåvitt, med slätstruket designade förpackningar. De saknade i stort sett alla kännetecken och information, utom ett enkelt ord för att upplysa om innehållet, exempelvis Ketchup. Ungefär samtidigt gick Felix (inte ketchupen) som tecknad serie i G-P. Jag tror att just detta äventyr hette "Felix i Utopia", vilket utspelade sig i en futuristisk diktatur, snarlik Orwells storebrorssamhälle.

För min del kopplade jag ihop just dessa två saker. Jag befarade att framtiden skulle innebära en diktatorisk tillvaro, där det exemplevis inte fanns några andra varumärken än en produkt av varje sort. Jag var helt övertygad om att Konsums Blåvita var ett steg i denna riktning.

Nå det har inte blivit någon diktatur i denna mening (ännu). Konsums varumärke försvann i alla fall innan dess. Denna vision har i gengäld till viss del besannats genom att multinationella företag som Coca-Cola nästan har monopolställning, låt vara med mer färggranna förpackningar.

FOTNOT. De som skapade Blåvitt skulle nog bli ledsna om de vetat hur jag tolkade konceptet.© Dags-Nytt 1976-2012