Kniphuset

På 70-talet när min bror och jag var barn, hade vi en stad uppbyggd i mitt rum under vinterhalvåret. Mitt rum var störst av alla familjemedlemmars, och därför underförstått allmänt lekrum.

Basen i staden var en slinga med modelljärnväg, där centrala staden låg i mitten, och perifera delar som hamnen, flygplatsen (med månbas Alphas "örnar"), och bondgården (där "bodde" jag), runtomkring.

I brandstationens övervåning låg något som vi kallade kniphuset. Om man blev nödig under dagen, så fick man försöka "knipa", vanemänniskor som vi var. Morgonens WC-besök var ju redan avklarat.

Sedan var kniphuset faktiskt en bordell också. Mamma Mia (från ABBA) var bordellmamma. En bordell måste finnas i staden, det hade vi lärt oss från westernfilmerna på TV...

FOTNOT. Jag undrar om dagens barn också leker stad ibland, och vad den innehåller. Försäkringskassa, arbetsförmedling, överklassvillor, nedgångna miljonprogram och nedklottrade Märklintåg kanske?© Dags-Nytt 1976-2012