Vad är kapitalism?

Om vi tänker oss att ett barn frågar, och man skall förklara begripligt. Jag läste det i en spalt i tidningen, fast modern och tillika kåsören som svarade, gjorde det lite för enkelt, så jag försöker också. Skall vi kanske börja med att beskriva det som ett sätt att reglera relationen mellan den som köper, säljer, och tillverkar något. Köparen vill handla billigt, medan den som säljer vill ha betalt så mycket som möjligt. Detta kan nog parterna reglera själva. Fast det blir mer komplicerat när det ofta är en tredje part som har tillverkat själva sakerna. Tillverkaren skall då ha betalt av säljaren. Säljaren vill gärna ha en högre andel för egen del. Det systemet kallar vi för kapitalism.

Detta kan lätt bli orättvist, och det är alltså anledningen till att många ogillar kapitalismen. även när tillverkaren säljer själv, kan en svårighet uppstå ifall det finns många som säljer samma sak, men få som köper. Det tvingar också ned inkomsten för tillverkaren. Omvänt kan priserna bli orimligt höga, när det finns fler som vill köpa, men för få som säljer.

Här kommer då en fjärde part in i bilden. Någon som planerar, agerar skiljedomare, och bestämmer reglerna. Kanske t.o.m. räknar ut hur mycket som behöver tillverkas, av vad, och vad det skall kosta. Myndigheter om man så vill. även denna kategori kan det bli för många av. Det brukar man kalla för byråkrati. Då bestämmer man för detaljerat, och för mycket. Om bara byråkrater får bestämma, så kanske man inte vet hur mycket eller lite av en vara som behövs. Däremot är det ju bra ifall stickproppen till en TV passar vägguttaget, så man måste förstås bestämma att alla stickproppar skall vara likadana. Men det finns ju ingen anledning att bestämma vilka färger kläder skall ha, eller vilka smaker godiset skall ha. Det får köparen och säljaren själva bestämma.

Ifall det blir för många av någon grupp, eller vissa vill bestämma för mycket, så blir det orättvist för de andra. Det är alltså därför som en del säger att de tycker illa om byråkrater, försäljare, tillverkare, kunder, eller helt enkelt själva kapitalismen. Men man måste låta alla få vara med och bestämma. Det kallar vi demokrati. Ingen får vara orättvis mot någon annan. Vi måste ha regler. Ingen skall tvingas betala för mycket. Inte heller skall den som tillverkar något behöva jobba för hårt, och få för lite betalt. Det är bara när det finns en balans mellan kapitalismens fyra kategorier, som det fungerar. Då kan det vara ett riktigt bra sätt att styra relationerna mellan oss i samhället.© Dags-Nytt 1976-2015