Information

En helt vanlig eftermiddag på jobbet. Datorbilden visar uppdaterade positioner för alla pendeltågen i Stockholm. Ibland slocknar bilden, ve och fasa! Då är det inte lätt att ge några besked om när tåget kommer. Perrongskyltarna visar ofta helt tokigt, när det är trafikproblem. Ändå är det ju just då som informationen behövs. När allt går som det skall, kan man lika gärna läsa i en tryckt tidtabell. Okej, de under sådär 30 år klarar väl inte tryckt text längre. Är det helt stopp, kan inte heller jag gissa när det kommer igång, men så länger det rullar kan man lämna en ganska kvalificerad gissning. Oftast mer korrekt än informatörerna gör. Som bara jobbar med det. Jag skall sälja biljetter, kolla 6 kameror, läsa en bok, och äta bakelser också!

Ja, det finns faktiskt särskilt folk som kan göra högtalarutrop (telefonjacket för det är nu urkopplat för oss untermenschen som är spärrvakter), skriva in kompletterande text, samt bedömningar om kommande avångstider, innan det automatiska systemet har hittat tågen (då måste det vara ute och rulla på aktuell resa, med avläst position. Annars klarar inte programmet att visa något annat än planlagda tider). Dessa manuella gissningar står då med "B+" antal minuter efter ordinarie tid. Röda siffror är förseningar. Gröna i tid. Positionen i respektive spalt stämmer med kartan, uppifrån och ned (norr=upp). Det första talet anger turnummer, med två slutsiffror i kronologisk ordning från morgon till kväll, och de första två siffrorna vilken relation (linje) de går på. Förkortningen anger station/ senaste passage av en avläsningspunkt. Varför berättar jag det här? Nu vet Du mer än vissa kollegor. Det finns de som inte förstår (!) denna information. Rys!© Dags-Nytt 1976-2015