Skall vi uppkalla en gata?

En del hävdar att det är trist med gatunamn som exempelvis de i Gårdsten, som bär namn efter kryddor. Varför då? Namnen står sig rätt väl med tiden, och man vet i vilket område gatan hör hemma.

Motsatsen skulle då vara gator uppkallade efter personer. Namn som kanske ingen ens vet vilka de var om 50 år. Namn på kända människor, alltså. Inte Du eller jag. Är det demokratiskt? Man hävdar vidare att det då finns för få kvinnonamn. Kanske för få arbetarnamn också, va? Apropå "bemärkta" kvinnor, så fanns det kanske inte lika många förr. Det var ju män som skrev historien.

Inte heller kan vi gissa i vilken del av stan gatan ligger. Tänk dig Uppsala med över 1.000 gator = 1.000 namn att hålla rätt på!

Jag vet vad jag föredrar. Jag har bott på Plåtmyntsgatan (temanamn, med myntenheter m.m.), Varpmossevägen (tema, och i viss mån geografiskt), Saffransgatan (tema), Siriusgatan (tema på rymden), samt nu ... Nej, jag avslöjar inte var jag bor!© Dags-Nytt 1976-2013