När Fredrika blev Fredrik

I Haninge finns en skola som är uppkallad till minnet av Fredrika Bremer. Denna person kan väl sägas vara grundaren till feminismen och jämlikhetskampen i vårt land. Hon var på sin tid en vittberest och stor författarinna, som åtnjöt berömmelse även långt utanför Sveriges gränser.

Den yrkesinriktade praktiska avdelningen av nämnda skola kallas "Fredrik".
Där utbildas förstås huvudsakligen pojkar. Man behöver ju dock inte bidra till att permanenta fördomarna.

Hade skolan burit snart sagt vilken annat namn som helst, hade det kanske varit en "kul grej". Åtminstone anser jag att det i detta fall är en särskilt olycklig vinkling. Vad skulle Fredrika ha sagt?

FOTNOT. Foto från S.A. Hedlunds gästbok. Göteborgs kanske mest underskattade turistattraktion.


© Dags-Nytt 1976-2012