Klaga inte på flyget

Man läser allt oftare klagomål på flygets miljöpåverkan. Vad är alternativet? Jo, ett eget flygplan. Det har de flesta inte råd med - ännu.

Flygresan till Thailand kan vara den enda kollektivresan som de flesta Svenskar gör på ett år. Man skall inte försöka ge folk dåligt samvete för att åka kollektivt!

Jämför man bränsleförbrukningen hos ett flygplan med en bil, kommer man till följande slutsats: Ett flygplan drar inte mer "soppa" än en bil med fyra personer i. De flesta bilar är inte ens så välfyllda.


FOTNOT. Nyligen läste jag att flygbranschen bidrag med 8% till världens BNP. Dock orsakar man endast 2% av världens utsläpp.


© Dags-Nytt 1976-2012