Strøget är också populärt

Ideligen läser man i tidningen om hur affärsägare klagar över brist på parkeringsplatser. Särskilt högljudda blir kommentarerna när det är tal om att införa gågåtor. Samma sak när kollektivtrafiken skall ges utrymme på bekostnad av bilismen.

Skall vi dissikera det första scenariot: gågator brukar bli mäkta omtyckta. Det gäller inte bara det legendariska Strøget i Köpenhamn. De presumtiva kunderna rör sig avgjort långsammare än vad en bilist gör, och ser säkert mer. De kanske t.o.m. har valt att parkera någon annanstans, för att ta sig tid till att flanera.

Angående bussgator och andra satsningar på kollektivtrafiken: här kan jag avslöja en hemlis. Nämligen att kollektivresenärer inte lever på luft - de behöver också handla. Det är inte bara bilister som har pengar. Kollektivresenärens tillgångar används inte bara till bensin och bildelar.

Parkeringsrutorna blir snart upptagna, medan hållplatsen kan användas flera gånger.


FOTNOT. Ett extremt exempel: Ullevi trafikskola har skyltfönster mot hållplatsen med samma namn. Här passerar kanske 100.000 spårvagnsresenärer varje dag. -Hade det varit bättre med fem parkeringsrutor vid ingången?


© Dags-Nytt 1976-2012