Moderaternas EU

Det är allom bekant att det är högerpolitiker som har drivit frågan om Svenskt medlemsskap i EU, medan vänstern har stretat emot. Lustigt nog är det ändå Tyska socialdemokrater liksom Willy Brandt, som på ett tidigt stadium skissade på organisationen och framtidsplanerna. Det är i mångt och mycket också Tyskland som har genomfört och betalat för EU.

Trots denna bakgrund har vi blivit lurade till att acceptera EU som ett strikt Moderat koncept. Jodå, säger man, det ligger i själva idén med EU, att finanspolitiken skall vara högervriden. Det går inte att göra på annat sätt, säger man vidare. Medan kommuala val, landstinget och nationens politik kan skifta färg, så skall EU liksom alltid vara starkt konservativt. En smart borgerlig kupp ligger till grund för detta tillstånd, som vi nu inte tycks kunna rösta bort.

Kanske är det inte så konstigt att det blivit så, om vi betänker att snart sagt alla vänsterpolitiker har visat sin starka skeptis genom att vända EU ryggen. Man har helt försuttit chansen att göra EU till vårt demokratiska projekt. Det är naturligtvis även ett misstag hos borgerligheten, att man inte har ansträngt sig för att få alla med i projektet. Det får man betala för idag, när många medborgare i Europas länder helt enkelt vill lämna organisationen.

Vänstern har kort sagt låtit EU bli just ett exklusivt borgerligt projekt - Högerns EU. I stället kunde man kämpat för att EU skulle bli en självklar sammanfattning av alla Europeers åsikter, som hade gett en känsla av delaktighet. Så att de flesta av oss helt enkelt kunde få identifiera sig som Europeer, när vi faktiskt är så lika. Tvärtom har vi blivit lurade att tro att de där andra är helt främmande och olika oss, när det i själva verket är EU:s borgerliga byråkraters åsikter vi nu styrs av. Det EU vi har fått är en elitistisk organisation, som snart sagt alla människor på den Europeiska kontinenten tar avstånd ifrån.

Duktig idiot. även med adress till våra ansvariga vänsterpolitiker, som sovit sig igenom debatten!© Dags-Nytt 1976-2015