Läs ETC!

Det låter kanske konstigt att jag uppmanar Dig till att läsa andra media än Dags-Nytt (...), men faktum är att det finns andra mindre polariserade åsikter än mina - eller PARTIETS (m). ETC är nämligen något idag så sällsynt som en politiskt neutral tidning. Ja, vi har glömt de senaste 30 åren vad politiskt neutral innebär, nu när moderater och andra nazister har fått problemformuleringsmonopol i samhällsdebatten.

I ett litet och homogent land som Sverige, verkar det bara finnas utrymme för en åsikt åt gången. Trots mångfalden av TV-kanaler idag, så speglade snarare tiden med bara TV 1 och TV2 hur begränsad Svenskens tankevärld faktiskt är.

Nej, Du känner inte igen dig? Du har glömt vad Du tyckte! Tiden går fort. Idag betraktas man med stor skepsis om man anser att samhället inte behöver se ut som moderaterna vill. Fräckt att utmana regimen. Storebror vet bäst. Den enda vägens politik. Bort med det gamla. Bränn böckerna. Radera minnet. Varför komma dragande med sådana gamla ideal?

Som sagt, läs ETC! Där berättar man enkelt och pedagogiskt om hur det är, och varför det är som det är just nu. Vem som vinner på det, och vilka alternativa vägar som finns. En tidning nästan lika viktig som alla andra tillsammans. En tidning som inte bara ordagrant repeterar regeringens senaste propagandautskick, som faktiskt inte är något annat än åsikter - överklassens åsikter. En åsikt bland många. I ETC får Du läsa om de andra.© Dags-Nytt 1976-2013