Gör TV-produktioner i hela landet!

Att utlokalisera en del av SVT:s verksamhet över Sverige är en av de bästa demokratireformer som genomförts. Nu kunde man bara önska att det tas några steg till. En proportionerlig andel av produktionerna borde förstås också tilldelas respektive distrikt, med ledning av hur många som bor i området. Det gäller även Stockholms distrikt (cirka 20% av budgeten?).

Vissa TV-distrikt är väldigt stora, både geografiskt och sett till invånartalet. Betydelsen av identifikation och igenkänningsfaktor för de som bor där kan knappast underskattas.

Att få höra sin egen dialekt på TV är något Stockholmare tar för givet, men som inte är lika självklart för andra. Naturligtvis har det också en viktig mental inverkan att få se att folk KAN något även där man själv bor. Detta tigs effektivt ut på nyhetssändningarna varje dag. Journalisterna åker inte gärna långt från TV-huset, även när de skulle kunna ha gjort det.

Likaså kan de flesta filmer och serier faktiskt utspela sig snart sagt var som helst i landet, inte bara i Stockholms innerstad. Det är inte inte bara där som det lever människor.

Nej, Stockholmare blir så ledsna när man pratar så här. De är vana vid att vara i centrum, och ser det som en medfödd rättighet. Kanske för att de är så kompetenta och dugliga. Detta till trots skall man nog inte peka ut några enskilda individer, utan se det som ett systemfel. Se översta stycket igen.


© Dags-Nytt 1976-2012