Varför dör vi?

Ännu en teologisk och filosofisk fråga. Eller teknisk/ ekonomisk kanske?

Hade vi bara dött av naturliga orsaker, så skulle produktutvecklingen ha bromsats för vissa arter. Exempelvis de som är stora och starka, eller av andra orsaker inte har så många fiender/ konkurrenter (ännu).

Vi kan jämföra det med japanska bilar på 70-talet. Hade de hållit i 30 år, så hade ju ingen köpt en ny förrän nu. Produktutvecklingen däremellan hade man sannolikt missat, då få bilar blivit sålda...

Samma sak med djuren. Medan döden för individen är en högst definitiv missräkning, så har egenskapen att vara dödlig varit bra för arten som helhet. De arter som har dött har helt enkelt fått ett försprång mot de som inte har gjort det. Tänk bara på räven och haren. Denna kapprustning kunde slutat illa för haren, om inte räven (eller döden) hade funnits.

FOTNOT. För dagens människor ter sig dock döden som en lika ålderdomlig rest från förr som blindtarmen. Fundera gärna vidare över ämnet - så långt Du hinner...© Dags-Nytt 1976-2012