Kvinnan och kråkan

Åker man förbi en kråka i vägkanten på fem meters avstånd i 70 knyck, blir den knappast rädd. Det blir inte en kvinna heller. Hon föredrar att korsa gatan, framför att använda gångtunneln. Hon är inte rädd för att bli påkörd. Dessutom är män som åker bil fina människor.

Jag däremot, som går till fots, är mycket farlig. Närmar jag mig kråkan i 5 kilometer i timmen på 70 meters avstånd, blir den rädd. Precis som kvinnan...© Dags-Nytt 1976-2013