Vem vill inte bestämma?

Numera får man det alltid att låta som en svår sak att "rekrytera" en chef. Till att börja med skall man då rakt inte "rekrytera" denna utifrån, utan naturligtvis befordra den mest kunniga och lämpade personen som man redan har i företaget. Självklart!

Skulle man ändå söka någon externt. Hur "lojal" kan man räkna med att denna person är gentemot sin nya arbetsplats. Ja, just "illojal" kallar man med dagens språkbruk den som är sitt företag och sina kunder trogna. D.v.s de är illojala mot chefen, som är den som egentligen är illojal. HAN tänker ju bara på sig själv.

Kan vi räkna med något annat från en person som inte tidigare arbetat för firman, och knappt vet vad företaget sysslar med. En person som inte kommit för att stanna, utan för att suga ut så mycket som möjligt, innan han medvetet gör bort sig så fatalt så att han måste sluta.

Redan efter några år har chefen fått så mycket betalt att han själv skulle kunna köpa hela företaget som han är chef åt. Men det vill han inte - han har ju själv kört firman i botten. Sedan får han ett avgångsvederlag - s.k. fallskärm - som han själv, barnen och barnbarnen kan leva överklassliv på i många generationer framöver.

Om nu någon av oss skulle söka chefsjobb, säg på Ericsson. Är det någon i Sverige som inte skulle vilja ha ett så inflytelserikt jobb? Tänkte väl det. Konkurrensen om denna tjänst blir stor. Det skruvar ned lönen rejält. Alla vill ju ha jobbet. Den som bjuder lägst får det.

INTE? Nej, just det. Alla Svenskar skulle begära MINDRE betalt än vad dagens Ericsson-chef har. Utom...nästa chef. Den enda Svensk som begär mer betalt än dagens chef, HONOM blir den som de väljer!

Den person som begär mest i lön är den som kommer att göra det bästa jobbet. Är det budskapet från Ericssons styrelse? JA. Fast det gäller bara chefen. För ALLA OSS ANDRA gäller en annan devis: vi gör ett så bra jobb som möjligt, ju mindre vi har betalt!

Det är skillnad på folk och folk i det borgerliga samhället! Kom ihåg det vid valet. Och nästa val. Och nästa val. DU är skrämd till tystnad. Jag vet vad just Du kommer att rösta på. Eller kanske inte rösta alls.© Dags-Nytt 1976-2012