Bostadsbyggande

Denna aktivitet är inte alltid i fas med tiden. Alla minns väl diskussionens vågor om miljonprogrammet. Det sades i efterhand att det var fel att bygga så mycket på kort tid. Vad skulle man annars gjort, och varför blev det så?

Jo, av samma anledning som det blir så igen, och igen. Inte i samma skala, men principen är den samma. Man vågar inte göra om "misstaget" att bygga när det är bostadsbrist. Därför skjuts det upp till man verkligen är övertygad om att konjunkturuppgången kommer att fortsätta för all framtid. När man slutligen kommit igång är efterfrågan på byggmaterial och byggföretag som högst, och priserna därefter. När husen är klara har det redan gått utför med behovet av bostäder, och man står där med tomma hus på nytt.

Jag tänker här särkilt på kommunernas strategi, som faktiskt inte behöver följa den nyckfulla marknaden. Bostadsbyggandet bör hållas på en jämn nivå, precis som banken hävdar att aktiespararen bör göra. Analysera nivån på byggande och inflyttning till den aktuella kommunen under de senaste decennierna. Ta särskild lärdom av vilka perioder som haft bostadsbrist, då detta kan hämma utvecklingen. Nu vet vi snart hur många nya bostäder som i genomsnitt behövs varje år.

Då bygger vi dessa! En konstant takt på byggandet hjälper även till att jämna ut konjunkturerna, och ger en balanserad struktur på husens åldersfördelning. Det är till fördel när underhåll och ombyggnader skall planeras. Det blir mindre risk för spekulativ lyxproduktion i högkonjunktur, alternativt låg kvalite, för att man har för bråttom. Visa att vi är vuxna människor!

FOTNOT. Ni som sitter i kommunstyrelserna runt i landet får gärna påpeka ifall jag har fel.


© Dags-Nytt 1976-2012