Brott och straff

Det här är svårt. Ingen har tidigare presterat någon universallösning, så vänta inte något patentsvar från mig heller. Detta är bara lite funderingar, som kan ge material till diskussioner i bekantskapskretsen.

Brottsligheten är konstant

Brottslighet verkar utgöra en sorts yrkesnisch som bara måste finnas. Man kan göra som i Sverige; släppa ut folk direkt efter förhör. Den egentliga mängden brottslingar är då ganska liten, eftersom samma personer utför allehanda brott om och om igen. Man kan också göra som i exempelvis USA; låsa in folk på livstid direkt. Tyvärr är brottsligheten hög i detta land, trots alla miljoner interner. Det kommer nämligen nya kandidater hela tiden.

Man brukar ibland säga att brott inte förekommer i diktaturer (om vi ens kan lita på vad de säger). Tänk efter nu: jag sa att brott är en sorts nisch. Man kan här säga att själva samhället i en diktaturstat har monopol på brott, och därmed har uppfyllt denna nisch med råge.

Endast den hederlige avskräcks

Många Svensson brukar tro att hårda straff skulle avskräcka från brottslighet. De ser det naturligtvis från sitt perspektiv. De flesta vanliga människor utför inga brott, så det är ju inte de som skall avskräckas. De som är kriminella har det däremot bevisligen inte fungerat på. Oavsett straffskala, så har brottslighet förekommit i alla samhällen. Vad som är ett brott har å andra sidan varierat enormt från tid till annan. Även i olika delar av världen just nu. Vi får hålla oss till vad vi i Sverige anser som olämpligt.

Don efter person

Skall vi börja med mindre förseelser. Så länge det rör sig om Svensson, är det nog både effektfullt och pedagogiskt med böter. För allvarligare brott är även en kort vistelse i fängelse ett kännbart avbrott för den som inte varit med om det förut. När det gäller riktigt farliga människor kan det vara nödvändigt att hålla dessa helt borta från samhället till kanske 55-60 års ålder. Åtminstone brukar de man ibland läser om, som blir "hederliga" och ångrar allt, vara i ungefär den åldern. Vatten och bröd är inte lösningen, utan en behaglig tillvaro, fast avskilt. Ni vet vilka ni är.

Sprit och narkotika

Det finns folk som vid upprepade tillfällen går ute på stan i påverkat tillstånd, och bär sig dumt åt. En jury får bedöma om de skall placeras på missbrukarnas ö. Det finns bara två sätt att komma därifrån. Det ena är i en kista, och det andra som drogfri. Tanken är att missbrukare måste leva isolerat, men med gratis och obegränsad tillgång på alla slags droger. De som klarar att leva drogfritt i en sådan miljö, kan sannolikt komma tillbaka till samhället. Naturligtvis finns en risk att inte alla blir upptäckta. Men det är just tanken, att de som smyger med det, inte stör på samma sätt.


© Dags-Nytt 1976-2012