Vår tids bibel

Vi hör något sägas nästan varje dag. Oavsett vilken generation vi tillhör, har alla någon gång lagt märke till en mängd vardagliga citat som hämtats från...inte Bibeln - utan Kalle Ankas julafton!

Det handlar nog mest om åldersgruppen runt sisådär 35-55 år. De som under sin miserabla forntida uppväxt var så svältfödda på tecknad film, att många lärde sig replikerna i Kalle Ankas julafton nästan utantill.

Det kanske låter som en hädelse i stil med Beatles uttalande angående sin popularitet, som bedömdes vara större än Jesus. Jag dristar mig ändå till att gissa att den Svenska kulturskatten av ordspråk och citat innehåller mer från Kalle Ankas julafton än bibeln.

Detta bevisar väl att visdomsord och liknelser kan hämtas från många sammanhang. Huvudsaken är att de flesta känner igen begreppen som används. Man kanske skulle trycka hela Kalle Ankas manus som en liten bok med radnummer, så det blir lätt att hitta...


FOTNOT. Dagens unga som har växt upp med tecknad film dygnet runt, har naturligtvis mycket svårt att förstå hur det var förr. Här ovan förklaras åtminstone var "gamla" människors alla konstiga uttryck kommer ifrån.


© Dags-Nytt 1976-2012