Betyg en värdelös måttstock

Många vet redan att dagens privatskolor är en stor bluff, som ger eleverna ogrundat goda betyg, helt enkelt därför att det är vad kunderna önskar. Nej, hela systemet är väldigt subjektivt. Om man hade en nationell eller t.o.m. internationell norm, så använde åtminstone alla samma mått. Sen återstår bara den kontinuerliga förändring som de flesta människor genomgår genom livet.

Dock är betygen inte samma. Själv växte jag upp i ett jämförelsevis "fint" område, med elever från s.k. studievana hem. Mitt betyg i Matematik var i denna miljö två, medan jag tre år senare i en medelklassmiljö fick fem i samma ämne. Betygsskalan utgjordes då av fem steg, där ett var sämst, och fem var bäst.

Nivån sattes i mångt och mycket efter de andra eleverna i klassen, och kanske i någon mån skolan som helhet. Givetvis känner inte lärarna till så mycket utanför sin horisont, utan gör jämförelsen med de olika eleverna i klassen. Ett visst antal av vardera betyget lär ju sedan delas ut. Det är ganska svårt att föreställa sig att hela klassen skulle kunna få femmor tilldelade, även i fall det skulle vara motiverat. Ibland håller ju många en hög klass, som det just var i min uppväxtmiljö.

Vidare snålade vissa lärare med siffrorna. I ett visst ämne var två lärare överens om att inga femmor och ettor alls skulle delas ut. De två bästa i respektive klass skulle få fyra, och de två sämsta tvåor, resten treor. Det lät ju resonligt och rättvist, tyckte man då. Nu inser jag förstås att den tredje bästa i klassen skulle fått trea, medan denna elev i en annan skola kanske rentav skulle ha haft en femma, med samma prestation. En viss skillnad.

Själv lyckades jag få 4,0 i medel på denna skola, medan 2,8 gällde på den föregående. Fyra i Svenska. På den föregående hade jag en en etta i Engelska, varför jag valde bort detta ämne på nästa skola. Tyska vågade jag därför aldrig prova, man ville ju inte ha fler ettor, som språkligt obildbar. Skolan gjorde att jag tappade sugen på språk helt enkelt. Läs min andra sida Busspojken.com, och fråga ifall det materialet är värt en etta? Själv står jag fast vid att jag borde ha fått en tvåa. Usch, det lät ju skrytsamt.© Dags-Nytt 1976-2016