Järnvägen är oviktig

Vi har alla på sistone matats med reportage och artiklar om Banverkets snöröjning. Hur tufft det är för denna lilla skara människor att rensa miltals med järnväg och tusentals växlar runtomkring landet. Ingen skugga skall falla över Banverkets hårt prövade personal, som jobbar hårt på alla tänkbara obekväma tider och platser. Det är dock en STARKT begränsad yrkesgrupp, där endast ett fåtal människor ingår.

Det är just det som är problemet. Jämför gärna snöröjningen på E20 mellan Stockholm och Göteborg. Hade denna väg inte plogats sedan den första snön i december, hade knappast vägen varit farbar heller. Järnvägen har man däremot låtit förfalla tills situationen har blivit akut. Hade även denna kontinuerligt hållits ren efter varje snöfall, så hade inte detta läge uppstått.

Det är intressant att jämföra de resurser som läggs på snöröjningen av vägar under en vinter, med de mikroskopiska insatser som tilldelas järnvägen. Vägverkets budget för snöröjning är 2000 miljoner, medan Banverket gör åt 150. Det är alltså övertydligt vilken låg prioritet tågtrafiken har. Det är dessutom symptomatiskt hur mycket snabbare vägarna öppnas igen, efter de mycket sällsynta fall då de har stängts.

De väldigt viktiga bilåkande Männen måste komma fram. Sensmoralen är kanske att även jag borde åka bil? SL (Storstockholms lokaltrafik) uppmanade faktiskt till det på sin hemsida i vinter (!)


FOTNOT. Alla Ni som bor i Göteborg har härmed missat mina spenderade pengar på en resa dit. Mina tåg dit och tillbaka blev nämligen inställda denna vecka (vecka 8, 2010).


© Dags-Nytt 1976-2012