Chefen och jag är medarbetare

Stämmer detta verkligen: är jag en medarbetare. Sitter vi kanske i samma rum och samarbetar? Okej, på en del arbetsplatser gör man väl det.

Ett annat tankeexperiment: kan jag avskeda chefen? nej. Kan chefen avskeda mig: ja. Alltså är jag inte någon medarbetare, utan en vanlig anställd arbetare, som inte alls jobbar på lika villkor.

Varför är det så svårt att kalla saker vid deras rätta namn. Jag blir inte mer jämlik med chefen för att jag ständigt kallas medarbetare.

FOTNOT. Hör Du också till dem som gått på myten om det klasslösa samhället?
Ta en tur till stans mest exklusiva bostadsområde, och fundera lite över sakernas tillstånd.


© Dags-Nytt 1976-2012