Annika Östberg

Denna fråga tycks alltid vara aktuell, och engagera journalister såväl som Svenska folket. Vad Jag förstår så var denna dam närvarande när ett brott begicks, trots att det var en annan (man) som utförde själva handlingen. Enligt Amerikanskt synsätt utförde de båda brottet, därför att de kom i samma sällskap (prova exemplet VI gick för att bada).

Även i vårt jämlika Sverige anser vi att båda närvarande är skyldiga - men bara när de båda är MÄN. Då saknar det betydelse vem som utförde handlingen. Alla hade nog den åsikten om det s.k. Lindome-fallet, när tre män skyllde på varandra.

Svensk statistik visar att kvinnor som utför ett brott får ett mildare straff. Kanske inget alls om det finns en "ond man" närvarande, som kan fungera som syndabock.

I USA tycker man inte att könstillhörigheten har någon inverkan på vem som är skyldig. Denna enkla vinkling har ingen annan i Sverige tagit upp, såvitt bekant för mig i alla fall. Hur som helst kan vi vara ense om att Annika Östberg har suttit tillräckligt länge i fängelse.


© Dags-Nytt 1976-2012