Alkohol och fortplantning

Alkoholen fyller en mycket viktig symbolisk funktion för vår fortplantning. Faktiskt är det väldigt logiskt. Förstår man detta, står det också klart varför det är så förbenat svårt att minska alkoholkonsumtionen i detta sammanhang.

När djuren visar upp sig för sin partner ingår det i uppvaktningen att visa både sin egen styrka, men framförallt också överkapacitet. Individens förmåga skall inte bara räcka till för de egna behoven, utan även för att mata och uppfostra avkomman.

Man kan visa upp horn, som egentligen inte behövs, utan bara är en onödig prydnad. Ett exempel på överkapacitet. Man kan ha extra färggranna och pråliga fjädrar. Helt onödigt. Lejonet har en man. Onödigt. Jättestora bröst. Onödigt. BMW eller guldring. Ganska onödigt.

Man kan också med alkoholens hjälp visa att man fortfarande klarar av att stå på benen, prata rent, vara charmant, kanske slåss, rentav köra bil, eller bara helt allmänt dricka mer än de andra männen klarar, utan att kasta upp, eller däcka av.

Att man trots alkoholens (konstgjorda) nedsättande förmåga, ändå kan klara vardagen med den extra belastning som berusningen utgör, visar att man har överkapacitet!

Särskilt män vill väldigt gärna bevisa allt detta. Sen kan det för all del ibland vara praktiskt med berusade kvinnor, så att mannen lättare kan sätta på henne utan protester...© Dags-Nytt 1976-2012