8 timmars diktatur

För drygt hundra år sedan var en av arbetarrörelsens viktigaste och mest slående paroller: "8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars vila".

Vi sover bort drygt 8 timmar, sen har vi demokrati runt 8 timmar (d.v.s. fritiden), men också 8 timmars diktatur. Diktaturen kvarstår på jobbet. Du har ingen möjlighet att påverka där, utom kanske genom fackligt engagemang.

Demokratin tar slut vid fabriksgrindarna. Jag slår vad om att Du inte ens har tänkt på det. Vi ser det som självklart. -Hur länge skall det pågå?

FOTNOT. För de som inte kan historien, och tror att överklassen frivilligt velat dela med sig lite av sina privilegier. Arbetarrörelsen kan också översättas som en strävan för demokrati, eller helt enkelt vårt moderna samhälle, där även Du har tid och ork kvar efter arbetsdagens slut. Där även Du har möjlighet att köpa något utöver det allra nödvändigaste, ett samhälle där Du inte är helt beroende av någons välvilja. Arbetarrörelsen har skapat ett samhälle med valfrihet - ett ord som Moderaterna har missbrukat på senare år, när de just vill minska valfriheten och handlingsfriheten. Länder som inte tillåter facklig verksamhet saknar i regel demokrati, är fattiga, har långa arbetsdagar och en dålig arbetsmiljö.© Dags-Nytt 1976-2012