16 och 32 - åldersskillnad kan nog berika

Jag har en kollega som jag alltid har varit lite svag för. Ja, även innan hon började arbeta här (igen), med mig som instruktör och lärare. Det var villkoret för att hon alls skulle återkomma till firman. Men då och då under flera år innan, bytte vi också några ord i förbifarten. Men jag brukade fundera på hur det skulle ha varit om vi mötts när jag var ungefär 16 år. Då hade hon varit det dubbla - 32. Jag kan knappt sova i natt om jag tänker på det! Jag hade avgudat henne, det är jag tämligen säker på. Nu börjar vi bli gamla - båda ogifta och barnlösa...

Nu är det snarare jag som tittar efter 16-åringar! Det är nog så att jag alltid har känt mig lite besvärad i den egna åldersgruppen. Lite som att de genomskådar mig lättare, än någon från en annan generation. Det är ju också lite av en förbjuden spänning i att ha någon som är i helt "fel" ålder till en själv. Är det bara jag som tänker så?

En fördel som jag inbillar mig, är att man lättare kan tolka olikheter som en fråga om åldersskillnad, snarare än att den andre personen har något fel. Alltså om man har olika musiksmak, kanske klär sig annorlunda, har ett annat tempo på promenaden, gillar olika mat o.s.v. Det går lättare att bortförklara som en fråga om ett typiskt generationsbeteende. Således anklagar man inte denna individ på samma sätt, som man skulle göra med en jämnårig, som man tycker är konstig. Denna person genomskådar och genomskådas man av på ett helt annat sätt. Nog blir det tråkigt i längden att älta samma gemensamma minnen och referenser från ungdomen.

Jag tänker mig att det både kan vara berikande att utbyta dessa olika erfarenheter, liksom att man får större tolerans för varandras olika sätt. Säkerligen fungerar det likadant när man kommer från olika länder.

Så varför tillämpa geografisk eller åldersmässig inavel, när man kan få någon som är annorlunda? Synd bara att jag inte mötte min kollega som 16-åring. Vilken bekräftelse! En vuxen kvinna i sina bästa år, tillsammans med en fjunig yngling. Det hade varit något det! Jag skall inte nämna hennes namn, så behöver ingen anklaga henne för att i efterhand och helt oavsiktligt bedriva otukt med minderårig (i min fantasi).© Dags-Nytt 1976-2016