Water community, Hong-Kong.

Detta är ett s.k. Water community. Alltså ett båtsamhälle.


© Dags-Nytt 1976-2010